Hizmetlerimiz

VII- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) İşlemleri

a) Genel ve Özel Antrepolara İlişkin Tespit İşlemleri; AN1, AN2, AN3, AN4, AN5, AN6, AN7, AN8 ve AN9 tespit işlemleri,

 b) Geçici İthalat Rejimine İlişkin Tespit İşlemleri; GC1 ve GC2 tespit işlemleri,

c) Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine İlişkin Tespit İşlemleri; GK1 ve GK2 tespit işlemleri,

d) Nihai Kullanıma İlişkin Tespit İşlemleri; NK1 (Eşyanın öngörülen süre içinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ile öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespiti) işlemleri,

e) Dâhilde İşleme Rejimine İlişkin Tespit İşlemleri; DR1 ve DR2 tespit işlemleri,

f) Menşe Mevzuatına İlişkin Tespit İşlemleri; SK1 (A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgeleri ile Fatura Beyanları/EUR-MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılmasını), INF4, AT1 ve EU2 tespit işlemleri,

g) Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Tespit İşlemleri; OK1 (Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi ve hazırlanması) işlemleri,

h) Çok Zor Duruma İlişkin Tespit İşlemleri; ZD1 (6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Tahsilat İşlemlerine İlişkin 2 Sayılı Gümrük Genel Tebliği’nin 20 ve 21.maddeleri gereğince, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti) işlemleri,

i) Gümrük Beyannamesinin Belirli Alanlarında Yapılacak Düzeltmeye İlişkin Tespit İşlemleri; BD1 (Gümrük Kanunu’nun 73.maddesinin 2.fıkrası uyarınca beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesi) işlemleri,

k) Takas İşlemlerinde KKDF Muafiyeti Uygulanmasına İlişkin Tespit İşlemleri; TK1 (Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük idarelerinden yapılması halinde KKDF muafiyeti uygulanmasına esas teşkil edecek tespit) işlemleri,

l) YGM’nin yaptığı ve yapması gereken diğer işlemler, …

Makaleler

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA KULLANILAN MAKİNA VE TEÇHİZATIN TÜRKİYE’YE İTHALİ

Türk vatandaşlarınca Türkiye’de veya yurt dışında müteahhitlik ve teknik müşavirlik iş kollarında kurulan ticaret ve şahıs şirketleri tarafından, yurt dışında üstlenilen inşaat, tesisat, montaj,

ATA KARNESİ VE FOKSİYONLARI

ATA Karnesi ibrazı suretiyle Türkiye’ye geçici ithali yapılacak eşyaya ilişkin olarak, ATA Karnesi, beyanname yerine geçen bir belge olduğundan, ayrıca geçici ithalat beyannamesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. ATA Karnesinin kabul edilmesi için eşyayı beraberinde

BEDELSİZ İHRACAT

Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılması, bedelsiz ihracat olarak adlandırılır.

Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar:

© Çoban Gümrük Denetim Danışmanlık. Tüm Hakları Saklıdır. Powered by Maple Yazılım.