Hizmetlerimiz

VIII- Eğitim Hizmetleri

Gümrük ve dış ticaret mevzuatı, Gümrük rejimleri (Serbest dolaşıma giriş rejimi, Transit rejimi, Gümrük antrepo rejimi, Dahilde işleme rejimi, Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, Geçici ithalat rejimi, Hariçte işleme rejimi, İhracat rejimi), DİİB/Dİİ kapsamında ithalat, ihracat ve kapatma işlemleri, Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması (Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, Bir serbest bölgeye girmesi, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı, İmhasını, Gümrüğe terk edilmesi) işlemleri, Kıymet, Tarife, Menşe, Cif kıymet, Gümrük kıymeti, Gümrüklenmiş değeri, Beyan, Eksik beyan, Tamamlayıcı beyan, Gümrük vergi ve cezaları, İtiraz yolları ve itiraz mercileri, Uzlaşma süreci, reddiyat işlemleri, KDV ve ÖTV mevzuatı, Gümrük muafiyet ve istisnaları, Yatırım teşvik mevzuatı, Finansal kiralama mevzuatı, Özellik arz eden ithalat ve ihracat işlemleri, İhracat teşvikleri, İhracat sayılan satış ve teslimler, Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler, İhracatta teknik düzenlemeler ve standardizasyon işlemleri, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) alımı, avantajları ve ilgili firma personelinin eğitimi, Varış Öncesi Gümrük İşlemleri, Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi (OKS) alımı ve avantajları, Sonradan kontrol ve firma incelemesi işlemleri, Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği (YGM) işlemleri, vb., … konularda eğitim ve seminerler vermek.

Makaleler

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA KULLANILAN MAKİNA VE TEÇHİZATIN TÜRKİYE’YE İTHALİ

Türk vatandaşlarınca Türkiye’de veya yurt dışında müteahhitlik ve teknik müşavirlik iş kollarında kurulan ticaret ve şahıs şirketleri tarafından, yurt dışında üstlenilen inşaat, tesisat, montaj,

ATA KARNESİ VE FOKSİYONLARI

ATA Karnesi ibrazı suretiyle Türkiye’ye geçici ithali yapılacak eşyaya ilişkin olarak, ATA Karnesi, beyanname yerine geçen bir belge olduğundan, ayrıca geçici ithalat beyannamesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. ATA Karnesinin kabul edilmesi için eşyayı beraberinde

BEDELSİZ İHRACAT

Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılması, bedelsiz ihracat olarak adlandırılır.

Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar:

© Çoban Gümrük Denetim Danışmanlık. Tüm Hakları Saklıdır. Powered by Maple Yazılım.