Hizmetlerimiz

IV- İhracat İşlemleri

1) Özellik Arz Eden İhracat İşlemleri: Bedelsiz ihracat, konsinye ihracat, kayda bağlı ihracat, izne bağlı ihracat, yurt dışı fuar ve sergilere katılım, ayni sermaye ihracatı, serbest bölgelere yapılan ihracat, tamir amacıyla yapılan geçici ihracat, özel fatura ile yapılan ihracat, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri kapsamında yapılan ihracat, finansal kiralama (leasing) ve ticari kiralama mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracat işlemleri, ihracı yasak veya ön izne bağlı malların ihracı, offset ve takas işlemleri, transit ticaret, ihracatta DFİF kesintisi, vb., …,.

2) İhracat Teşvikleri: Temel destek unsurları, tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları, yurt dışı fuar katılım teşviği, kongre, konferans, seminer, festival ve film market katılımlarına yönelik destekler, sağlık turizmi sektörüne yönelik destekler, bilişim sektörüne yönelik destekler, eğitim sektörüne yönelik destekler, film sektörüne yönelik destekler, pazar araştırması ve pazara giriş desteği, yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetleri desteği, yurtdışı marka alım desteği, yönetim danışmanlığı sektörüne yönelik destekler, teknik müşavirlik firmalarının yurt dışı faaliyetlerine sağlanan devlet yardımları, işbirliği kuruluşlarına yönelik destekler, döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde markalaşma desteği, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turqualıty®’nin desteklenmesine ilişkin teşvikler, TURQUALITY® programının desteklenmesi, vb., …,

3) İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler: İhracat sayılan satış ve teslimler, “D3” kodlu DİİB’ler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler, vergi, resim ve harç istisnası, ihracat taahhüdünün kapatılması, mücbir sebep ve fevkalade haller, uygulanacak müeyyideler, vb., …,

4) İhracatta Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon İşlemleri: TSE-EN-ISO 9000 belgesi, teknik düzenleme, AQAP belgesi, GMP belgesi, imalat yeterlilik belgesi, CE işareti, E işareti, teknik belge, tip onayı belgesi, kalite sistem belgesi, marka tescil belgesi, ihracatta zorunlu standart denetimi, ihracatta ticari kalite denetimi, ihracatçı firmaların sınıflandırılması (A, B, C, D), Sınıflandırma onay işlemleri, sınıflandırmanın izlenmesi, vb., …,

Konularında rehberlik yapmak, mevzuat desteği ve danışmanlık hizmeti vermek.

Makaleler

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA KULLANILAN MAKİNA VE TEÇHİZATIN TÜRKİYE’YE İTHALİ

Türk vatandaşlarınca Türkiye’de veya yurt dışında müteahhitlik ve teknik müşavirlik iş kollarında kurulan ticaret ve şahıs şirketleri tarafından, yurt dışında üstlenilen inşaat, tesisat, montaj,

ATA KARNESİ VE FOKSİYONLARI

ATA Karnesi ibrazı suretiyle Türkiye’ye geçici ithali yapılacak eşyaya ilişkin olarak, ATA Karnesi, beyanname yerine geçen bir belge olduğundan, ayrıca geçici ithalat beyannamesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. ATA Karnesinin kabul edilmesi için eşyayı beraberinde

BEDELSİZ İHRACAT

Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılması, bedelsiz ihracat olarak adlandırılır.

Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar:

© Çoban Gümrük Denetim Danışmanlık. Tüm Hakları Saklıdır. Powered by Maple Yazılım.